White-Clawed Crayfish

White-Clawed Crayfish
Austropotamobius Pallipes