Sockeye Salmon
Sockeye Salmon

Sockeye Salmon
Oncorhynchus Nerka anadromous