Coryphaena Hippurus

Daurade Coryphène (Mahi-Mahi)